Boja sa o svoje rodiny

Ukrajinci žijúci v Nitre chcú dostať svoje rodiny do bezpečia. Prežívajú ťažké okamihy. Mesto im ponúka pomoc.