Charita aj tento rok zbiera školské pomôcky

Začiatok školského roka, to nie sú len nové výzvy, kamaráti, učivo, ale aj nová aktovka, zošity a iné veci, potrebné k štúdiu. Tie stoja každý september rodičov nemalé finančné prostriedky. Rovnako to už 13 rokov vnímajú aj v Slovenskej katolíckej charite. Ich zbierku školských pomôcok aj tento rok podporila známa moderátorka.