Nitrianske dejiny č. 13 – Zoborská lesostep a Rolfesova baňa

Táto časť Nitrianskych dejín je venovaná prírode. Konkrétne oblasti Zoborskej lesostepi a Rolfesovej bane.