Pomáhajú hľadať nezvestné osoby

Pohotovostný pátrací tím je zapojený v integrovanom záchrannom systéme a reaguje na výzvy o pomoc pri pátraní nezvestných osôb. Má zastúpenie vo všetkých krajoch a pracuje v ňom približne 80 osôb a 300 dobrovoľníkov. Pohotovostný pátrací tím aktuálne pracuje na hľadaní nezvestnej pani Heleny z obce Cabaj Čápor.