Prázdny nový Chrenovský cintorín

O novom Chrenovskom cintoríne sa hovorí niekoľko rokov. Jeho budovanie bolo poznačené prestávkami v stavbených prácach. V súčasnosti je už hotový, ale aj tak neslúži svojmu účelu.