Zápis predškolákov

Budúci prváci sa môžu pri zápise do základnej školy opäť osobne stretnúť s učiteľkami a prostredím, v ktorom budú 9 rokov tráviť podstatnú časť svojho života. Na celom Slovensku sa zápis do prvého ročníka základných škôl týka približne 64.000 detí.