Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Budúcim učiteľom - elementaristom sa otvárajú nové možnosti 28. marca 2011, Pridal: TV Nitrička

V rámci zahraničnej spolupráce je PF UKF v Nitre zapojená v medzinárodnom programe EÚ Lifelong Learning Programme/Erazmus. Na domácej pôde tak privítala pracovné tímy siedmych krajín, ktoré pracujú na vytvorení jednoročného učebného plánu, tzv. kurikula, ktorého zavŕšením je realizácia medzinárodného projektu, ktorý by poskytol priestor pre študijné pobyty študentov zúčastnených krajín.

Projekt je zameraný na študentov primárneho vzdelávania v bakalárskom stupni štúdia, ktorým sa naskytá príležitosť študovať dva semestre na dvoch rôznych univerzitách (v Holandsku, Portugalsku, Švédsku, Poľsku, Slovinsku, či Rakúsku), čo by ich neskôr oprávňovalo vyučovať na elementárnom stupni základných škôl aj v týchto zahraničných krajinách.

Naši partneri