Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Budujú ekumenizmus 7. februára 2011, Pridal: TV Nitrička

Aj mesto pod Zoborom sa zapojilo do aktivít v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Miestne cirkvi sa spoločne stretávali na modlitbách. Zmyslom tejto iniciatívy je podporiť ekumenizmus kresťanov.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov má viac ako storočnú tradíciu. Iniciatíva vyšla od Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov a Svetovej rady cirkví.

Rozličné názory narúšali jednotu Cirkvi už od jej počiatkov. Najväčšiu trhlinu spôsobila schizma z roku 1054, kedy došlo k rozdeleniu medzi ortodoxný východ a rímsky západ. V 16. storočí to bol Martin Luther so svojimi tézami. Vniesť viac svetla a poukázať na ekumenický rozmer cirkví sa pokúšali riešiť koncily. Pravdou ale je, že ekumenizmu sa i dnes pripisuje veľký význam.
Tohtoročné texty ekumenických bohoslužieb sa odvíjajú zo skúseností cirkvi v Jeruzaleme. Ústredná myšlienka Týždňa modlitieb pre tento rok je z knihy Skutky apoštolov a znie: „Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám.“

Naši partneri