Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Calo čangalo 5. októbra 2010, Pridal: TV Nitrička

Calo čangalo je názov rómskeho filmového festivalu, do ktorého sa sprievodnými podujatiami zapojilo aj Krajské osvetové stredisko v Nitre. Účastníci mali tak možnosť zhliadnuť film o obchodovaní s ľuďmi.

Strategickým cieľom festivalu je vytvoriť na Slovensku základy rómskej kinematografie.

Tematika festivalu je nasmerovaná predovšetkým na problematiku života a kultúrneho bohatstva
Rómov. Dlhodobým zámerom festivalu je práve prostredníctvom filmu otvoriť cestu
do sveta tradičných i moderných kultúrnych hodnôt.

Naši partneri