Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Deň zeme 21. apríla 2011, Pridal: TV Nitrička

Dňa 22. apríla si každoročne pripomíname Deň Zeme. Tento ekologicky motivovaný sviatok má upozorňovať všetkých obyvateľov našej planéty na dopady ničenia a znečisťovania životného prostredia.

Žiaci ZŠ Topoľová spolu so svojimi pedagógmi 20.apríla 2011 zorganizovali veľké množstvo aktivít zameraných na skrášlenie prostredia, úpravu a najmä ozdravenie okolia.
Ráno všetkých pri vchode do školy vítal nový školský maskot vyrobený z odpadových materiálov. Relácia v školskom rozhlase pripomenula históriu vzniku Dňa Zeme a našu závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované.
Prváčikovia si preverili svoje vedomosti o ochrane Zeme prostredníctvom kvízu, kreatívne sa vyžili pri maľovaní na asfalt, ale najviac sa tešili zo zasadenia stromčekov v areáli školy. Každá trieda sa celoročne bude starať o vlastný strom. Šikovní druháci sa venovali vyhľadávaniu informácií na internete a zúčastnili sa besedy o ochrane životného prostredia. Žiaci tretích ročníkov si urobili výlet a navštívili komunálne služby, botanickú záhradu a vivárium SPU. Venovali sa tiež veľkej kresliarskej súťaži, a tak pred budovou školy vzniklo množstvo obrázkov zachytávajúcich krásy našej planéty. Štvrtáci vyrobili niekoľko plastických modelov na tému Moje mesto, ktoré teraz zdobia chodby školy.
Zdravotne znevýhodnení žiaci spolu so špeciálnymi pedagógmi zhotovili farebnú papierovú mozaiku nemalých rozmerov, ktorá znázorňuje geografickú mapu Zeme a krášli vstup do átria.
Žiaci vyšších ročníkov si pripravili tvorivé dielne zamerané na využitie zdanlivo nerecyklovateľných materiálov a dokázali z nich vyrobiť napríklad aj šperky. Súčasne prebiehalo niekoľko kvízov, testov a besied týkajúcich sa životného prostredia. Niektoré kvízy zostavovali samotní žiaci. Všetci piataci sa pustili do skrášlenia asfaltu pred budovou školy a tak na chodníkoch vznikli grafity a nápisy nabádajúce okoloidúcich k recyklácii odpadov. Súčasťou dňa bolo aj ohromné pracovné nasadenie pri čistení priestorov v okolí školy a neďalekého detského ihriska.
Všetky činnosti mali jednu nosnú tému – vážme si vlastnú planétu! Zamestnanci a žiaci našej školy dúfajú, že sa svojím spôsobom dotkli zmyslu a podstaty Dňa Zeme.
Mgr. Alena Dingová, zástupkyňa riaditeľky školy

Naši partneri