Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Divadelná Nitra 2011 12. septembra 2011, Pridal: TV Nitrička

Hlavný program 20. ročníka predstaví významnú európsku divadelnú tvorbu a to najlepšie zo slovenského divadla s potenciálnou možnosťou retrospektívy – návrat najväčších hviezd, ktoré objavil festival Divadelná Nitra, či splnenie doteraz neuskutočnených snov.

20. ročník by mal presiahnuť hranice mesta Nitra, ale tiež „psychologické“ hranice divadelného sveta – časť programu by sa mala súbežne konať v iných slovenských mestách a aktivity by mali mať podstatne výraznejší efekt v kontexte kultúrno-spoločenského diania našej krajiny.
Ideový koncept dvadsiateho ročníka i ročníkov v blízkej budúcnosti vychádza z dlhodobej tendencie dramaturgie festivalu upozorňovať na sociálno-politické javy prostredníctvom divadelného umenia, reflektovať pozitíva i negatíva minulosti a „pamätať na pamäť“.

Naši partneri