Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Druhá zo série bezplatných prednášok 28. februára 2011, Pridal: TV Nitrička

Témou druhej zo série bezplatných prednášok, ktoré Národný inšpektorát práce odštartoval v január,i bola bezpečnosť ochrany zdravia pri práci v odvetviach poľnohospodárstva a lesníctva.

Na seminári sa preberali aktuálne otázky a nové právne predpisy.Účastníci prednášok za najväčší prínos, teda okrem poskytovania aktuálnych informácii ohľadne BOZP, považujú možnosť konzultácií s kolegami a následnú výmenu skúseností.

Naši partneri