Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Evropská myslivecká pouť 12. novembra 2012, Pridal: TV Nitrička

Omša z Dubu nad Moravou – V. Evropská myslivecká pouť na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia z Nitry

 

V sobotu
3. novembra 2012 sa na pútnickom mieste Dub nad Moravou uskutočnila
5. Európska poľovnícka púť. Zúčastnilo sa jej do 2.000 poľovníkov
z viacerých európskych krajín – Českej republiky, Slovenska, Poľska
a Ruska. Na pozvanie správcu pútnického miesta vdp. ThLic. Dr. Jana
Korneka – horlivého duchovného i nadšeného poľovníka, slávnostnú sv. omšu
celebroval nitriansky biskup Mons. Prof. Dr. Viliam Judák, ktorého sprevádzal i
riaditeľ Biskupského úradu v Nitre Mons. ThDr. Štefan Vallo. Pri
slávnostnej omši s viacerými trofejami k úcte sv. Hubertovi –
patrónovi poľovníkov, pán biskup vyzval prítomných na harmóniu človeka
s Bohom i s prírodou a poďakoval sa poľovníkom za ich
svedomitú prácu v prospech životného prostredia a pri regulácii
živočíšnej ríše. Po bohoslužbe v priľahlých priestoroch nasledovalo
pasovanie nových poľovníkov a viaceré sprievodné akcie obohatené chutným
kotlíkovým gulášom z diviny zdarma pre všetkých. Videový zostrih z kamery
Emila Štrbu môže divákom tvárlivejšie priblížiť toto vydarené podujatie, ktoré
sa každoročne opakuje.
 

Naši partneri