Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Hviezdoslavov Kubín ZŠ Topoľová 3. februára 2015, Pridal: TV Nitrička

Posledný januárový týždeň sa na ZŠ
Topoľová 8, Nitra,  uskutočnilo školské
kolo Hviezdoslavovho Kubína.

            Žiaci
súťažili v poézii a v próze v troch kategóriách
a svojím prednesom poukázali na pestrosť slovenskej literatúry.

            V I.
kategórii súťažili najmenší žiaci 1. až 3. ročníka. Na prvom mieste
v poézii sa umiestnila Jana Fábryová z 2. A triedy, druhé miesto
patrilo Brunovi Reľovskému z 2. C triedy a 3. miesto Danielovi
Štanclovi z 2. A triedy.

V próze patrilo prvé miesto
Silvii Klenkovej z 2. A triedy, druhé miesto Sebastiánovi Štanclovi
z 2. A triedy a 3. miesto Damianovi Kisovi z 3.
A triedy.  Najmenší žiaci potešili
pútavým výberom ukážok a hravosťou v prednese.

            V II.
kategórii súťažili žiaci 4. až 6. ročníka. Prvé miesto v poézii úspešne
obsadila Anna Čavčíková zo 4. A triedy, druhé miesto patrilo Yasmine
Mrázovej zo 4. A triedy. Porota pre vyrovnaný priebeh súťaže udelila dve
tretie miesta – Jakubovi Mišíkovi z 5. B triedy a Simone Srnkovej zo
6. A triedy.

V próze, svojou ukážkou
„Pištoľník Pišta“,  prestrieľala prvé
miesto Barbora Štrbová z 5. C triedy, druhé miesto si vybojovala Hana
Záhradníčková z 5. C triedy a tretie miesto patrilo Vanese Čapuchovej
z 5. B triedy.

            Nazaháľali
ani najstarší žiaci školy. Na prvom mieste v poézii sa umiestnila Albína
Meretická z 7. C triedy, druhé miesto patrilo Tímei Pivarčíkovej z 9.
A triedy. Porota sa rozhodla v tejto kategórii neudeliť 3. miesto.

V próze svojou „maliarovou
dušou“ zaujala Rebeka Bartošíková zo 7. B triedy a získala tak prvé
miesto. Spisovateľka Timrava oslovila Simonu Obrancovú z 9. A triedy,
patrí  jej druhé miesto. „Eduardova
zázračná cesta“ doviedla Sofiu Bónovú z 8. A triedy na tretie miesto
v tejto kategórii.

            Recitátori
zo ZŠ Topoľová sú hodní uznania, pretože aj napriek svojím povinnostiam
prejavili záujem naučiť sa niečo navyše a svojím prednesom dokázali preniesť
porotu a ostatných divákov do hlbín spisovateľovej duše.

amatérske video: Emil Štrba

 

Naši partneri