Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Jazyková kultúra 21. mája 2010, Pridal: TV Nitrička

Cieľavedomá činnosť smerujúca k zveľadeniu spisovného jazyka.

Jazyková kultúra je cieľavedomá činnosť smerujúca k zveľadeniu spisovného
jazyka. Cieľom vzdelávacej aktivity bolo zlepšenie v písomnom a hovorenom
prejave v oblasti spisovného slovenského jazyka a jeho uplatňovanie v
praxi.

Naši partneri