Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Kraj oceňuje už aj zdravotníkov 11. apríla 2011, Pridal: TV Nitrička

Zdravotník roka 2010 je názov ocenenia, ktoré počnúc týmto rokom otvára na pôde NSK tradíciu udeľovania čestného i morálneho uznania práci zdravotných pracovníkov.

Počas prvého ročníka porota udelila 9 ocenení v troch kategóriách: lekár, sestra a iný zdravotnícky pracovník. Pamätné medialy si z rúk predsedu NSK prevzali:

V kategórii – lekár:
1. František Bauer – prednosta Neonatologickej kliniky FNsP v NZ,
2.Ján Plutinský – primár II. Pneumologického a ftiziologického odd. Špecializovanej nemocnice sv. Svorada – Zobor n.o. v NR,
3. Juraj Benko – vedúci lekár Odd. epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v NZ.

V Kategórii – setra:
1. Jana Feherváryová – všeobecná sestra FCM Dializačného strediska v NZ,
2. Mária Hudáková – vedúca sestra Odd. cievnej chirurgie FNsP v NZ,
3. Helena Juríková – sestra I.Pneumologického a ftyziologického odd. Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor v NR.

V kategórii – iný zdravotnícky pracovník:
1. Helena Doháňošová – pedagóg Strednej zdravotníckej školy v NZ,
2. Margita Geróová – laborantka Krvnej banky FN v NR,
3. Mária Kalmanová – pôrodná asistentka na Gynekologicko-pôrodníckej klinike FNsP v NZ.

Naši partneri