Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Krstenie Knihy - prof. Ing. Imrich Točka CSc. 18. júna 2013, Pridal: TV Nitrička

Nové knihy z histórie nášho poľovníctva

Jednou z dôležitých úloh súčasného poľovníctva v rámci osvetovej činnosti je zachovať v pamäti pre budúce generácie informácie o významných skutočnostiach, činoch a práci významných poľovníckych osobností, ktoré sa významne pričinili o úspešný rozvoj na jednotlivých odborných úsekoch nášho poľovníctva. Jednou z možnosti uchovania tejto „ poľovníckej pamäti“ je literárna tvorba. Na slávnostnom zasadnutí predstavenstiev Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Nitra a Obvodnej poľovníckej komory Nitra, dňa 14. júna 2013, boli predstavené a uvedené do života dve významné publikácie z tejto oblasti.
Prvá publikácia s názvom „ Nitrianske poľovníctvo“, ktorej autorom je už skúsený autor viacerých kníh z oblasti regionálnej histórie prof. Ing. Imrich Točka, CSc., v nej dokumentuje historický vývoj poľovníctva v regióne nitrianskeho okresu v kontexte zo zmenami vo vývoji spoločenského života od najstarších čias po súčasnosť. Počiatky činnosti pravekých lovcov mamutov dokumentuje na základe archeologických nálezov z okolia Nitry. Obdobie kráľovských poľovačiek a honosných poľovačiek šľachty opisuje aj z hľadiska dlhodobých sťažností nitrianskych mešťanov na enormné služby pri poľovačkách feudálnej a biskupskej vrchnosti. Uvádza však aj významné osobnosti z radov miestnej šľachty ( K. Forgáč, L. Edelsheim – Gyulai, H. Aponyi), ktorí prostredníctvom svojich zverníc významne prispeli ku rozšíreniu raticovej zveri v Tribečskom pohorí. Komplexne dokumentuje činnosť poľovníckych organizácií a spolkov od vzniku prvej ČSR až po dnešok. Uvádza záslužnú prácu významných poľovníckych funkcionárov na úrovni okresu, ako aj na celoslovenskej úrovni (doc. P. Hell, doc. A. Bakoš, Ing. B. Soviš, JUDr. P. Pavle a ďalších). Uvádza okrem úspechov aj tienisté stránky rôznych prelomových spoločensko-politických období, ktoré mali negatívny dopad na mnohých poľovníkov. Hodnotí tiež situáciu v stavoch zveri, množstvo a kvalitu úlovkov v rámci okresu. Na záver uvádza štruktúru a súčasné zloženie okresných organizácií Obvodnej poľovníckej komory a Slovenského poľovníckeho zväzu. Knihu obohacuje vhodná farebné príloha.
Autorom druhej predstavenej publikácie je dnes už nestor nitrianskeho poľovníctva Ing. Branislav Soviš. Dlhoročný vysokoškolský pedagóg a poľovnícky funkcionár v nej formou ľahkého žánru opisuje svoje spomienky na zaujímavé poľovnícke zážitky, stretnutia a osobnosti. Našim poľovníkom je známy ako autor a spoluautor niektorých odborných poľovníckych publikácií a vedeckých prác. Je tiež autorom celého radu príspevkov v našich poľovníckych časopisoch. Okrem odborne zameraných príspevkov sa medzi nimi občas objavili aj rôzne príhody z jeho dlhoročnej poľovníckej praxe. Po jej zavŕšení sa k niektorým najvýznamnejším z nich vracia na stránkach tejto publikácie. Svedčia o jeho bystrej pozorovacej schopnosti a čitatelia zaujmú sviežim literárnym spracovaním.
Slávnostné zasadnutie sa konalo pri príležitosti 60. výročia vzájomnej spolupráce okresných poľovníckych organizácií so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre. Jej význam a vzájomnú výhodnosť v prospech rozvoja poľovníctva ocenil dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov prof. Ing. D. Bíro CSc. udelením pamätnej medaily fakulty Okresnej organizácii Slovenského poľovníckeho zväzu v Nitre.
 
 
Prof. Ing. Imrich Točka CSc., Ing. Pavel Mladý,
SPZ OkO Nitra
 
Amatérska kamera: Emil Štrba

Naši partneri