Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Mikuláš v Zariadení sociálnych služieb Nitrava 6. decembra 2011, Pridal: TV Nitrička

Vidieť cez ružové okuliare Mikuláša?

Mikuláš obdarúva dobrých ľudí…

Preto sa tešíme, že
prišiel aj do Zariadenia sociálnych služieb „NITRAVA“ na
Železničiarskej ulici v Nitre. Spočiatku to síce vyzeralo tak, že nikto darčeky
nedostane, lebo sa nikto neodvážil s Mikulášom komunikovať. Pohľad na krásneho
anjela a veselosť dvoch čertov – šibalov však viacerých povzbudili a strach
prekonali. Na želanie Mikuláša a sponzora celej akcie – Komunálnej poisťovne
Vienna Insurance Group, vystúpil na akcii aj spevokol ZSS, s pásmom piesní a
hovoreného slova „O červenej čiapočke“. Z balíčkov a zdravého
občerstvenia mali obrovskú radosť všetci sociálne odkázaní klienti ZSS, ktorí
sa akcie zúčastnili, ale aj tí, ktorým zdravie nedovolilo prísť, ale Mikuláš
ich obdaroval priamo pri lôžku. Je
obdivuhodné, že napriek ťažkým časom, sa stále nájdu firmy a ľudia, ktoré si
dokážu vážiť šediny a takýmto láskavým činom pohladili nielen zvráskavelé
tváre, ale aj naše duše.

Amatérska kamera: Emil Štrba

Naši partneri