Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Niektorí študenti budú siahať hlbšie do vrecka 26. januára 2011, Pridal: TV Nitrička

Novela zákona o zdravotnom poistení ukladá osobám starším ako 26 povinnosť platiť si odvody do zdravotnej poisťovne.

Podľa tejto novely študent denného aj externého štúdia, ktorý k 31.12.2010 dosiahol 26 rokov je povinný si splniť oznamovaciu povinnosť podľa § 23 a teda prihlásiť sa ako platiteľ poistného do 31. 01. 2011 v zmysle § 36 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

Naši partneri