Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Obnoviteľné zdroje energie a Agrokomplex 2016 18. augusta 2016, Pridal: TV Nitrička

Bezplatné energetické poradenstvo môžu využiť tento týždeň návštevníci medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre.

Významnou súčasťou Agrokomplexu je aj 11.
ročník výstavy Obnoviteľné zdroje energie 2016, v rámci ktorej  špecialisti Slovenskej inovačnej
a energetickej agentúry poskytnú cenné informácie ako šetriť energiu,
a kedy sa oplatí využívať  obnoviteľné zdroje energie.

 

V stánku SIEA tento rok návštevníci nájdu aj
názorné schémy zapojenia jednotlivých systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje
energie. Aj vďaka nim je možné jednoduchšie vysvetliť, ako jednotlivé
zariadenia fungujú, ale aj ktoré komponenty sú pre životnosť zariadenia
dôležité.

 

Pre všetkých, ktorým záleží na znižovaní
spotreby energie, sú pripravené aj informačné brožúry s návrhmi úsporných
opatrení a príkladmi konkrétnych realizácií.

 

 „Možností, ako čo najefektívnejšie
využívať energiu je veľa, no v konkrétnych prípadoch sú vhodné len
niektoré. Preto nás teší, že stále viac domácností vyhľadáva našu pomoc už v
čase, keď len plánujú investície. Mnohí
z nich majú len minimálne alebo skreslené informácie, ale dôležité je, že sa
informujú vopred.
V tomto štádiu ich vieme v problematike zorientovať a poukázať
na výhody či obmedzenia jednotlivých riešení,“
uviedla generálna riaditeľka SIEA
Svetlana Gavorová. 

 

Bezplatné poradenstvo v Nitre je širokej
verejnosti k dispozícii od štvrtka 18. augusta do nedele 21. augusta 2016.
Špecialistov na úspory energie nájdete v areáli výstaviska Agrokomplex v stánku
13 v Pavilóne C.

 

Pre tých, ktorí nebudú môcť prísť na veľtrh, sú
konzultanti SIEA k dispozícii v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU v Trenčíne,
Banskej Bystrici a v Košiciach. Využiť môžu aj bezplatnú telefónnu linku 0800
199 399.

 

www.zitenergiou.sk

 

reklama/EU_OPKZP_s.jpg title=“EU“ /> 

Naši partneri