Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Ocenili najlepších učiteľov v kraji 30. marca 2011, Pridal: TV Nitrička

Celkom 24 pedagógov ocenil Nitrianskych samosprávny kraj v rámci dňa učiteľov, ktorý je spätý s narodením Jána Amosa Komenského presne na 28. marca . Medzi ocenenými boli riaditelia, učitelia gymnázií a stredných odborných škôl v kraji.

Napriek náročnosti učiteľského povolania, pedagógovia nie sú adekvátne docenení. Opasok si uťahuje i odbor školstva v kraji. Najväčšou pýchou učiteľa je, ak má schopných a úspešných žiakov. O to viac platí, že čím viac úspešných žiakov má, tým je i kvalitnejší učiteľ. I preto je je potrebná ich motivácia a docenenie. To je stále nepostačujúce.

Naši partneri