Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Okresná chovateľská prehliadka trofejí 18. marca 2014, Pridal: TV Nitrička

Okresná chovateľská prehliadka trofejí vo Veľkom Krtíši

6-16.3.2014 sa konala v sále Mestského kultúrneho
strediska chovateľská prehliadka trofejí za poľovnícku sezónu 2013/2014 pod
vedením predsedu OHK  Ing. Pavla Ďuriša.
Komisia pracovala v subkomisiách podľa jednotlivých druhov zveri (jeleň,
srnec, daniel, muflón, diviak a šelmy.)

Výmera poľovnej plochy je 75288 ha.

Na prehliadku bolo predložených celkove  719 trofejí.

Jelenia zver  sa
dostala na svoje nové maximum, keď z plánu 784 ks bolo odlovených 752 ks(plnenie
 94 %)., 
200 jeleňov, 318 jeleníc a 234 jelienčat.

U jeleňov bolo predložených 200 trofejí (o 20 viac ako
rok predtým).  Oproti plánu 204 ks bolo
plnenie na 98 %. Posúdených ako nesprávny chovateľský zásah bolo 9 jeleňov
z toho 5 bolo nájdených uhynutých.  Medailových  bolo 28 z toho 21 bronz, 6 striebro
a 1 zlatý jeleň s bodovou hodnotou 217,11 b. Priemerný vek
medailových jeleňov je 9,3 roka.

U danielej zveri 
bolo z plánu 624 ks 
ulovených 621 ks(plnenie  99,5 %),
z toho 134 danielov, 300 danielíc a 187 danielčat.  Medailová žatva bola 7 zlatých, 9
strieborných a 9 bronzových, spolu 25 ks čo je 18,7 % z celkového
lovu danielej zveri. Je potešiteľné že iba jeden daniel jednoročný bol posúdený
ako nesprávny chovateľský zásah ( stret s autom)

U muflónov pozorovať mierny regres, keď z plánu
238 ks muflónej zveri bolo ulovených202 ks ( muflón 51 ks, muflónica 84 ks ,
muflónča 67 ks. ( plnenie na 84 %).

Z muflónov boli 4 zlaté, 2 strieborné a 3
bronzové.

 U srnčej zveri
sme zaznamenali z plánu  666 ks bolo
ulovených 660 ks. ( plnenie na 99 %, 249 srncov, 237 sŕn, 174 srnčiat) .
z 249 srncov dosiahli 2 srnce hodnotu zlatej medaile, 5 srncov striebro, 3
srnce bronz. Štyri srnce boli posúdené ako nesprávny chovateľský zásah. Srnec  Z. Pétera z Leseníc bol  z bodovou hodnotou 160,90 b
najhodnotnejší , a celkove je štvrtá najsilnejšia trofej okresu Veľký
Krtíš.

 V okrese sme
ulovili 1798 ks diviačej zveri čo je 6 % nadplán (1697 ks). Z tohto počtu
bolo 82 kancov, 122 ks diviačíc, 834 ks lanštiakov a 760 ks diviačat.
Jedna trofej N. Horváta  z revíru
 Dolná Strehová dosiahla hodnotu 121,15 b ako zlatá, 5 strieborných
a 13 bronzových.

Zo šeliem boli predložené dve líšky (bronz) a jeden
psík medvedíkovitý zo Sečianok.

 

Ivan Vaňo

 

OPK Veľký Krtíš

amatérska kamera Emil Šrba

Naši partneri