Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Podpora slovenského exportu 27. apríla 2012, Pridal: TV Nitrička

Podporiť export tovarov z regiónov Slovenska, to bola hlavná myšlienka prednášky, ktorú usporiadala Eximbanka.

Eximbanka má za cieľ podporovať všetkých vývozcov tovarov a služieb bez ohľadu na ich veľkosť a sektor podnikania.

Naši partneri