Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Poľovnícka výstava Nitra 31. marca 2014, Pridal: TV Nitrička

Amatérska kamera - Emil Štrba

Vážení priatelia poľovníci a priaznivci ochrany prírody.

 

 

Prezentovaná výstava trofejí poľovnej zveri ulovenej v
poľovných revíroch v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Nitra, v poľovníckej
sezóne 2013/2014, predstavuje výsledky chovateľskej práce našich poľovníkov.
Predchádzala jej práca Obvodnej hodnotiteľskej komisie OPK v Nitre, ktorá
pracovala v zmysle platných zásad a kritérií selektívneho lovu zveri,
zameraného na dosiahnutie čo najlepšej kvality trofejí. Vystavované trofeje sú
odrazom nielen samotnej úrovne genofondu, ale aj celého systému celoročnej
starostlivosti o zver.

Návštevníci výstavy si môžu prezrieť celkovo 406 ks
trofejí, z toho 33 jeleních, 335 srnčích, 4 danielie, 2 muflonie a 13 diviačích
trofejí. Vystavujeme tiež 19 lebiek malých mäsožravcov – líšok a jazvecov.

Pri raticovej zveri z celkového
počtu 387 trofejí dosiahlo medailové ocenenie 19 trofejí (čo predstavuje 4,9
%). Treba však konštatovať, že oproti minulému roku pokleslo v celkovom počte
ulovených kusov zastúpenie medailových trofejí. V obmedzenej miere sa vyskytli
hlavne v poľovných revíroch: Žibríca, Telince, Vráble, Žirany –
Jelenec, Lefantovce, Rumanová, Malý
Cetín, Lehota, Golianovo, Klasov, Veľká Dolina, Paňa, Alekšince, Chyndice. V chove
srnčej zveri treba zdôrazniť skutočnosť, že v revíroch v rámci pôsobnosti OPK
Nitra máme ešte značné rezervy najmä z hľadiska využitia kvality genofondu
zveri, čo si vyžaduje zvýšenú starostlivosť o zver.

Veríme, že funkcionári i členovia poľovníckych
kolektívov v jednotlivých revíroch budú ešte zodpovednejšie pristupovať k
celkovým opatreniam súvisiacich s kvalitou trofejí zveri, čo sa odrazí na ďalšom
zvyšovaní jej úrovni aj v budúcnosti. Podmienky v našich revíroch dávajú tomu
plné predpoklady, je len na nás, ako ich budeme vedieť využiť.

Tohto roku je to už XXVIII. ročník výstav poľovníckych
trofejí, ktoré sa pravidelne uskutočňujú v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v
Nitre. Vďaka ich obetavému prístupu máme možnosť prezentovať tieto prehliadky v
dôstojných priestoroch a na požadovanej vysokej úrovni, za čo im aj touto
cestou vyslovujeme poďakovanie.

 

 

Predstavenstvo OPK Nitra

Naši partneri