Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička
REDAKCIA
Mgr. Peter Bednár
kameraman
REDAKCIA
Mgr. Mária Geierová
produkcia
REDAKCIA
Ladislav Tóth
kameraman
REDAKCIA
Mgr. Dominika Lörincová
moderátorka / redaktorka
REDAKCIA
Mgr. Soňa Šimorová
redaktorka
REDAKCIA
Miriam Poláková
redaktorka
REDAKCIA
Mgr. Tatiana Timková
moderátorka
REDAKCIA
Silvester Roštár
Redaktor
REDAKCIA
Ondrej Sklenár
kameraman
REDAKCIA
Mgr. Saša Brixová
redaktorka
REDAKCIA
Mgr. Jozef Jurík
Moderátor redaktor
REDAKCIA
Mgr. Zuzana Strýčeková
redaktorka
REDAKCIA
Ing. Michal Chrenko
kameraman
REDAKCIA
Filip Lyko
kameraman

Poľovnícka výstava Nitra 31. marca 2014, Pridal: TV Nitrička

Amatérska kamera - Emil Štrba

Vážení priatelia poľovníci a priaznivci ochrany prírody.

 

 

Prezentovaná výstava trofejí poľovnej zveri ulovenej v
poľovných revíroch v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory Nitra, v poľovníckej
sezóne 2013/2014, predstavuje výsledky chovateľskej práce našich poľovníkov.
Predchádzala jej práca Obvodnej hodnotiteľskej komisie OPK v Nitre, ktorá
pracovala v zmysle platných zásad a kritérií selektívneho lovu zveri,
zameraného na dosiahnutie čo najlepšej kvality trofejí. Vystavované trofeje sú
odrazom nielen samotnej úrovne genofondu, ale aj celého systému celoročnej
starostlivosti o zver.

Návštevníci výstavy si môžu prezrieť celkovo 406 ks
trofejí, z toho 33 jeleních, 335 srnčích, 4 danielie, 2 muflonie a 13 diviačích
trofejí. Vystavujeme tiež 19 lebiek malých mäsožravcov – líšok a jazvecov.

Pri raticovej zveri z celkového
počtu 387 trofejí dosiahlo medailové ocenenie 19 trofejí (čo predstavuje 4,9
%). Treba však konštatovať, že oproti minulému roku pokleslo v celkovom počte
ulovených kusov zastúpenie medailových trofejí. V obmedzenej miere sa vyskytli
hlavne v poľovných revíroch: Žibríca, Telince, Vráble, Žirany –
Jelenec, Lefantovce, Rumanová, Malý
Cetín, Lehota, Golianovo, Klasov, Veľká Dolina, Paňa, Alekšince, Chyndice. V chove
srnčej zveri treba zdôrazniť skutočnosť, že v revíroch v rámci pôsobnosti OPK
Nitra máme ešte značné rezervy najmä z hľadiska využitia kvality genofondu
zveri, čo si vyžaduje zvýšenú starostlivosť o zver.

Veríme, že funkcionári i členovia poľovníckych
kolektívov v jednotlivých revíroch budú ešte zodpovednejšie pristupovať k
celkovým opatreniam súvisiacich s kvalitou trofejí zveri, čo sa odrazí na ďalšom
zvyšovaní jej úrovni aj v budúcnosti. Podmienky v našich revíroch dávajú tomu
plné predpoklady, je len na nás, ako ich budeme vedieť využiť.

Tohto roku je to už XXVIII. ročník výstav poľovníckych
trofejí, ktoré sa pravidelne uskutočňujú v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v
Nitre. Vďaka ich obetavému prístupu máme možnosť prezentovať tieto prehliadky v
dôstojných priestoroch a na požadovanej vysokej úrovni, za čo im aj touto
cestou vyslovujeme poďakovanie.

 

 

Predstavenstvo OPK Nitra

Naši partneri