Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Prednášky na Inšpektoráte práce 1. februára 2011, Pridal: TV Nitrička

V najbližšom čase sa pripravujú výrazné zmeny v legislatíve inšpekcie práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Keďže pri výkonoch inšpekcie práce bývajú zistené závažné nedostatky,nielen v oblasti uzatvárania pracovno-právnych vzťahov, ale aj v oblasti nelegálnej práce, Inšpektorát práce raz mesačne poskytuje bezplatné prednášky zamestnávateľom na vybrané témy.

Naši partneri