Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Prehliadka kresťanského divadla 30. júla 2015, Pridal: TV Nitrička

Festival Gorazdov Močenok má svoj špecifický program. Účastníkov upútali napríklad aj súťažné predstavenia s kresťanskou tematikou.

Hlavnú cenu obce Močenok udelila porota DS Slúchadlo z Nitry za hru Ježiš v Cirkuse v réžii Marice Šiškovej.
Druhé miesto získalo Tanečné divadlo ATak z Bratislavy za prerozprávanie biblického príbehu v hre Shalome.
Festivalová porota sa rozhodla udeliť dve tretie miesta, ktoré získali:
DDS Gašparko z Lendaku za komediálnosť a tvorivú hru v inscenácii Chaos v rozprávke a Miriama Gajdošová a Katarína Pirohová za autorskú adaptáciu a interpretáciu príbehu Anny Frankovej.
Komunita oratória sv. Filipa Neriho zo Senca získala cenu za žánrové obohatenie festivalu oratóriom Josepha Haydna.

Naši partneri