Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Premiéra inscenácie Siroty v DAB 19. septembra 2012, Pridal: TV Nitrička

Hra diváka každou minútou viac a viac prekvapuje. Príbeh a jeho koniec je nemožné predvídať...

Skôr ako intelekt a racionalita dominuje v hre emočná stránka správania sa hrdinov. Postavy často konajú pod silným vplyvom iracionálneho impulzu. Kelly si pre svoje hry obyčajne vyberá situácie, v ktorých spoločenský kontext a psychologické zázemie vymedzuje hrdinov takým spôsobom, ktorý vylučuje vopred predpokladané rozuzlenie.

Naši partneri