Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Prevádzkari podnikov, vediete si evidenciu? 28. januára 2011, Pridal: TV Nitrička

Dňom 1. januára 2011 nadobudol účinnosť §44 zákona č. 105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z.z., ktorý upravuje predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu na území SR.

Naši partneri