Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Rady do domovov dôchodcov 7. októbra 2016, Pridal: TV Nitrička

Nedostatok či nemožnosť rodinných príslušníkov postarať sa o odkázaného seniora častokrát vyústi do jediného - odchod do niektorého zo zariadení sociálnych služieb či domova dôchodcov. Samotné rozhodnutie však nepatrí medzi tie najjednoduchšie. Navyše je sprevádzané aj radom komplikácií. Na umiestnenie starkých do domovov dôchodcov sa v niektorých prípadoch čaká aj roky.

Naši partneri