Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Rokovali mestskí poslanci 9. septembra 2014, Pridal: TV Nitrička

Na začiatku septembra sa opäť zišli poslanci mestského zastupiteľstva v Nitre. Riešili niekoľko problémov, ako napríklad čo s nelegálnymi stavbami na Kalvárii, komu bude patriť historická budova hostinca v parku, či tenisový hotel na Ďumbierkej ulici. Na stôl sa dostala aj správa z kontroly kvality podávaných jedál v školských jedálňach za I. polrok 2014 a návrhy, kde v blízkej budúcnosti v Nitre umiestniť ďalšie triedy materských škôl.

Nitrianska radnica totiž už dlhšie hľadá možnosti, ako rozšíriť kapacity svojich materských škôl. Nedostatok miest v predškolských zariadeniach sa v meste prejavuje už dlhší čas.
Tento rok zaevidovali 915 žiadostí o umiestnenie dieťaťa do niektorej z nitrianskych MŠ. Neprijali 193 detí, pre ktoré už neboli voľné miesta, prípadne nesplnili všetky podmienky na prijatie. Mesto na tento školský rok už pripravilo tri nové triedy v MŠ Ľudovíta Okánika. Vznikli prestavbou priestorov, v ktorých sídlila Jednota dôchodcov Slovenska. V budúcnosti by však ani toto rozšírenie kapacity škôlok nemuselo stačiť.
Magistrát preto už teraz hľadá priestory, v ktorých by bolo možné umiestniť ďalšie triedy MŠ.
Mestské zastupiteľstvo už v tomto zložení nemá veľa času, keďže 15. novembra sa uskutočnia komunálne voľby.

Naši partneri