Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Rozbiehajúca sa kompostáreň 24. októbra 2012, Pridal: TV Nitrička

Od augusta tohto roku má mesto kompostáreň v Krškanoch.

Hradená bola z eurofondov a postupne sa dostáva do prevádzky. Biologicky rozložiteľný odpad je možné celoročne odovzdávať na dvoch zberných dvoroch, napriek tomu spaľovanie takéhoto odpadu pretrváva.

Naši partneri