Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Spomienka na doc.Ing.Pavla Hella, CSc. 12. augusta 2014, Pridal: TV Nitrička

autor: Emil Štrba

Spomienka na doc.Ing.Pavla Hella, CSc.

V tomto roku pripadlo
slovenskému poľovníctvu na 11. augusta smutné výročie. Pred piatimi rokmi
opustil naše rady Pavel Hell, výnimočný človek, vedec a pedagóg. Predstavoval
mimoriadnu osobnosť, ktorá nám zanechala stovky odborných a vedeckých prác a
celý rad odborných knižných publikácií. Bol propagátorom nových vedeckých
postupov, ktoré sa snažil zapracovať do podmienok našej poľovníckej praxe. Jeho
práca bola ocenená množstvom významných spoločenských ocenení. Vo svojich
vystúpeniach na rôznych odborných a vedeckých poľovníckych podujatiach sa
prejavoval ako odborne suverénna osobnosť uznávaná v celoeurópskom kontexte.

Pavel Hell bol absolventom
Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, kde už ako mladý pedagóg začal aj
svoju odbornú poľovnícku kariéru. Napriek tomu, že neskôr dlhé roky pracoval v
rezorte lesníctva vo Zvolene, v posledných rokoch svojho života sa pravidelne
vracal do Nitry. Aktívne sa podieľal na vedecko­výskumnej práci Poľovníckeho
oddelenia Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre a neskôr Centra
poľnohospodárskeho výskumu v Nitre.

Nitrianski poľovníci sa hrdo hlásia k jeho odkazu. Pri
príležitosti výročia jeho úmrtia zástupcovia Obvodnej poľovníckej komory v
Nitre, Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Nitre a Národného
poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, výskumného ústavu živočíšnej
výroby v Nitre prišli v piatok 8. augusta 2014 na miesto jeho posledného
odpočinku na cintorín v Štiavnických Baniach, aby si uctili jeho pamiatku. Za
zvukov trúbenia slávnostných poľovníckych signálov položili predstavitelia
vedenia uvedených organizácií, prof. Ing. Imrich Točka CSc. a doc. Ing.
Jaroslav Slamečka, PhD. na jeho hrob smútočný veniec. Následne zástupcovia
predstavenstiev zúčastnených organizácií zapálili na hrobe smútočné sviece.
Vďaka patrí aj triu trubačov z radov kolegov zo Strednej lesníckej školy v
Banskej Štiavnici za ich príspevok k tomuto pietnemu aktu.

 

 

 

prof. Ing.
Imrich Točka, CSc.

Naši partneri