Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Stredoeurópsky priestor po 25 rokoch transformácie 9. októbra 2014, Pridal: TV Nitrička

Na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa konala 22. medzinárodná geografická konferencia, ktorej ústrednou témou bol Stredoeurópsky priestor po 25 rokoch transformácie.

Prednášky prebiehali od rána až do neskorých popoludňajších hodín. Účastníci konferencie boli rozdelení do viacerých sekcií, a to humánna geografia, didaktika geografie, fyzická geografia a regionálna geografia. Prednášajúci sa venovali širokej škále tém, od ekonomiky daných štátov, cez cestný ruch, vzdelávanie, priemysel, až po integráciu, konkurencieschopnosť či spoluprácu stredoeurópskych štátov.

Naši partneri