Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Študenti sa chystajú na blížiace sa maturity 9. marca 2012, Pridal: TV Nitrička

Zásielky s testami budú riaditelia škôl preberať na distribučných miestach, ktoré určia krajské školské úrady vždy v deň konania skúšky z danej skupiny predmetov.

V dňoch 13. – 16. marca 2012 sa uskutoční externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky.

Naši partneri