Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Svetový deň turizmu v Nitre 3. októbra 2014, Pridal: TV Nitrička

Katedra kultúry a turizmu filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre usporiadala už 9. ročník celodenného podujatia, ktoré má verejnosti pripomenúť význam cestového ruchu.

Podujatie sa konalo v rámci Svetového dňa cestovného ruchu, ktorý bol stanovený na 27. september. Cieľom projektu bolo vzbudiť v návštevníkoch záujem o cestovanie doma i v zahraničí a prostredníctvom prednášok cestovateľov ich obohatiť o praktické poznatky. Prednášky spolu so sprievodným programom sa uskutočnili v budove Študentského domova UKF Nitra. Na prednáškach sa zúčastnilo niekoľko stoviek študentov. Na príprave sa podieľali študenti a doktorandi z Katedry kultúry a turizmu UKF, či už ako organizátori, alebo ako dobrovoľníci.

Naši partneri