Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Tanečná súťaž "SUPER DANCE" 22. novembra 2013, Pridal: TV Nitrička

Amatérska kamera: Emil Štrba

Centrum voľného času Domino, Štefánikova
tr.63, Nitra 949 01

 

VYHODNOTENIE

Akcia: SUPER DANCE CUP 2013

Termín: 20.11.2013

Miesto: CVČ Domino, veľká sála

 

Vyhodnotenie:

 1.veková kategoria:

 1.
miesto : ZŠ Topoľová – Hana Záhradníčková

                                            Barbora Štrbová

 2.
miesto : ZŠ Veľké Zálužie – Juraj Šipoš

 3.
miesto: ZŠ Topoľová – Johana Hajduchová

 

2. veková kategória :

  1.
miesto: ZŠ Levická Vráble – Adam Ďuriš

  2.miesto:
ZŠ Levická Vráble – Michaela Výžinkárová

  2.
miesto: ZŠ Kráľa Svätopluka – Liliana Maníková

  3.
miesto : ZŠ Cabajská – Petra Hrašková

                                           Erika Hrašková  

          

Atmosféra
celej súťažnej tanečnej  prehliadky bola
výborná, súťažiaci – tanečníci   sa
navzájom povzbudzovali. Úroveň celého podujatia bola dobrá, tanečné výkony detí
– súťažiacich sú z roka na rok vo vyššej a lepšej kvalite! Vidieť, že
deti sa snažia robiť niečo aj pre seba a svoj rozvoj a nielen sedieť
pri počítačoch o čom svedčí aj vyšší počet súťažiacich ako v minulom
roku.

 

 

 

Vypracovala:
Bc. Erika Sýkorová

Naši partneri