Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Tanečník školy 13. júna 2012, Pridal: TV Nitrička

 

Tancachtiví žiaci ZŠ Topoľovej
v Nitre sa stretli ráno 7.júna 2012 v malej telocvični, aby si
zmerali sily v 3. ročníku školskej súťaži „Tanečník školy 2012“. Po
predchádzajúcej príprave , plní 
entuziazmu, sa rozdelili do dvoch kategórií na sólo a duo. Odborná
porota pozostávajúca z p. učiteliek M. Jakubíkovej, S. Kopčekovej
a J. Mičíkovej hodnotila tanečné výkony v 2 vekových kategóriách.
Súťaž sa konala pod záštitou p. riaditeľky H.Babušíkovej, ktorá súťaž otvorila
a odovzdala diplomy aj ceny. Všetci si zaslúžili veľký potlesk
a najlepší postupujú na 1. ročník Nitrianskej tanečnej prehliadky Super
dance v CVČ Domino.

Mgr. M. Jakubíková


amatérska kamera: Emil Štrba

Naši partneri