Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Topoľová škola - kvíz 21. marca 2012, Pridal: TV Nitrička

Základná  škola na
Topoľovej 8 v Nitre sa v tomto školskom roku zapojila do rozsiahleho
projektu „Energia v našej škole“. Jeho cieľom bolo podporiť ochranu
životného prostredia znižovaním spotreby energie a  hravou a zábavnou formou zapojiť čo
najviac  žiakov do riešenia rôznych
ekologických problémov.

Počas celého školského roka prebiehali  v škole  rôzne aktivity, v rámci ktorých žiaci
spoznali mnohé zaujímavosti z oblasti energetiky, ale hlavne sa naučili
svoje vedomosti využiť v bežnom živote. V module „Úsporné opatrenia“
sa škola umiestnila  na  2.mieste v rámci Slovenska.

19. marec sa stal vyvrcholením celoročného snaženia a dňom
plným radosti a zábavy.

V rámci projektu si žiaci siedmych ročníkov overili
svoje vedomosti v zaujímavom kvíze pod názvom „ Tykáme si
s energiou.“ Súťažili štyri triedy v trojčlenných družstvách
a ich výkony hodnotila odborná porota.

Šiestaci usilovne pracovali na modeloch hradov a zámkov
.Využili pri tom rôzne  kartónové
škatule, ktoré dotvorili farbami a farebným papierom.  Spestrením dňa bola veľká modna prehliadka
odevov z recyklovaných matriálov, pripravená staršími žiačkami.

Nezaostávali ani ôsmaci. Vedomosti o solárnej energii
využili v  projektoch  o kolektoroch a iných obnoviteľných
zdrojoch energie.Všetky zhotovené výrobky sú vystavené vo vstupných priestoroch
školy, kde si ich môže prezrieť každý návštevník.

Uspešný deň bol zakončný obrovskou „Slnečnou reťazou“, ktorá
vznikla pospájaním stoviek malých papierových slniečok a stala sa symbolom
Slnka, ale aj oslavou spolupráce 
a kamarátstva.

 

Amatérska kamera: Emil Štrba

Naši partneri