Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Tvoja správna voľba 6. októbra 2010, Pridal: TV Nitrička

Tento projekt predložilo Prezídium policajného zboru v rámci programu Európskej komisie „Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti".

Projekt je určený pre deti vo veku 9 – 10 rokov a jeho cieľom je snaha o elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok a informovanie o škodlivosti ich užívania so zameraním na tabak, alkohol a marihuanu.

Naši partneri