Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Univerzita Konštantína Filozofa rozdávala notebooky 1. februára 2011, Pridal: TV Nitrička

417 prenosných počítačov si rozdelili interní doktorandi a mladí vedeckí pracovníci univerzity do 35 rokov.

Notebooky univerzita zakúpila vrámci projektu „Rozvoj infraštruktúry so zameraním na IKT – podmienka pre vzdelávanie v 3. tisícročí“.

Naši partneri