Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

V obci Cabaj-Čápor budujú kanalizáciu 20. decembra 2010, Pridal: TV Nitrička

V druhej najväčšej obci v rámci Nitrianskeho okresu má jej starosta niekoľko priorít. Jednou z nich je i dobudovanie kanalizácie.

S prácami okolo výstavby novej kanalizácie začali, ale s oneskorením aj preto sa s jej
finalizáciou počíta až v roku 2012. Kanalizačnú sieť s dĺžkou 16,5 km spolu s čističkou odpadových vôd, ktorá bude
stáť na juhovýchodnom okraji obce, chcú financovať z troch zdrojov – štrukturálne fondy,
štátny rozpočet a vlastné zdroje.

Naši partneri