Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Veselo v Domove dôchodcov 4. októbra 2010, Pridal: TV Nitrička

Mesiac október už tradične patrí k mesiacom úcty k starším ľuďom. V prvú októbrovú sobotu si ho pripomenuli aj v Domove dôchodcov Nitrava.

Pre jeho obyvateľov pripravili študenti súkromnej umeleckej školy bohatý kultúrny sprievodný program tanca i spevu. Význam takýchto kultúrnych podujatí je pre obyvateľov domova dôchodcov nesmierny. Aspoň takto im chcú sprítomniť teplo domova.
Nemecký básnik Johan W. Goethe výstižne o starobe povedal, že starnúť nie je umenie, ale umením je znášať to. Azda najviac význam tohto výroku naplno pretavujú denne do jesene svojho života obyvatelia domova dôchodcov.

Naši partneri