Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

VŠ štúdium na Katedre náboženských štúdií UKF 12. decembra 2014, Pridal: TV Nitrička

Katedra náboženských štúdií na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ponúka vysokoškolské štúdium aj v budúcom akademickom roku.

Ide o štúdium misijnej práce a učiteľstva náboženskej výchovy v kombinácii s iným predmetom. Katedra je nástupkyňou inštitúcie, ktorá ako prvá na Slovensku začala po roku 1989 vzdelávať budúcich učiteľov katolíckeho náboženstva.

Naši partneri