Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Vykrývač aj tak bude 5. novembra 2010, Pridal: TV Nitrička

Na streche jedného z bytových domov na Mostnej ulici vyrastá vykrývač mobilného operátora. Vrásky na čele spôsobuje jeho umiestnenie a vyžarovanie, ktoré je škodlivé.

Mobilný operátor si objednal výstavbu tohto vykrývača u špecializovanej firmy. Ako nás informoval hovorca tohto operátora, Tomáš Palovský, nájomnú zmluvu podpísali so spoločenstvom vlastníkov bytov Revital. Jeho predsedníčka pre našu televíziu uviedla, že s podpisom súhlasila nadpolovičná väčšina obyvateľov bytového domu na Mostnej ulici.

Ako sa nám však podarilo zistiť, medzi potrebnými povoleniami chýba ale stanovisko útvaru hlavného architekta mesta. Ako nás informovala riaditeľka krajského pamiatkového úradu, bytový dom na Mostnej ulici nie je ani pamiatkovo osobitne chránený ako národná kultúrna pamiatka. Obyvatelia tohto domu majú obavy z nebezpečného žiarenia. Získať stanovisko z regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa nám ani po opätovnom pokuse nepodarilo. Medzinárodné merania však poukazujú na škodlivosť žiarenia z vykrývača mobilnej siete a prikazujú montovať stožiar minimálne 50 metrov od obývaného miesta.

Podľa našich zistení, pochybenie zo strany mobilného operátora zistené nebolo. je k dispozícií stavebné povolenie a podpísaná nájomná zmluva. Obyvatelia bytového domu to však nevzdávajú.

Naši partneri