Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Výstava trofejí poľovnej zveri v Nitre 1. apríla 2015, Pridal: TV Nitrička

Amatérska kamera Emil Štrba

Vážení priatelia.
Vítame Vás na 29. ročníku Obvodnej chovateľskej prehliadky
trofejí poľovnej zveri ulovenej v poľovných revíroch okresu Nitra
v poľovníckej sezóne 2014/2015.
Práve ukončená poľovnícka sezóna nám potvrdzuje dlhodobé
zmeny charakterizované absolútnou dominanciou raticovej zveri
a postupnou stratou pozícií malej zveri, ktorá postupne, ale takmer
s istotou, pomaly mizne z niektorých našich revírov.
Čo znamená dominancia raticovej zveri v našich poľovných
revíroch, dokazujú nasledovné údaje.
Na tohoročnú Obvodnú chovateľskú prehliadku bol predložený
rekordný počet trofejí. Obvodná hodnotiteľská komisia OPK Nitra
hodnotila spolu 438 trofejí, z toho 34 jeleních, 351 srnčích, 6 danielích,
7 mufloních, 15 diviačích a v neposlednom rade lebky 22 líšok
a 3 jazvecov tak, ako je uvedené v tabuľke.

Druh zveri Spolu I. cena II. cena III. cena
Jeleň 34 0 2 3
Srnec 351 1 8 14
Daniel 6 2 0 1
Muflón 7 0 2 0
Diviak 15 0 1 2
Líška 22 1 12 4
Jazvec 3 1 0 1
CELKOM 438 5 25 25

Poďme sa ale postupne pozrieť sa na situáciu v chove
jednotlivých druhov raticovej zveri.
Populáciu jelenej zveri charakterizujú dva výrazné znaky:
stúpajúca početnosť a stále výraznejšia migrácia do „poľných“
poľovných revírov. Dôkazom uvedeného je na jednej strane zvýšený lov
a zvýšený počet predložených trofejí a na strane druhej skutočnosť,
že 20 % jelenej zveri bolo ulovenej v poľovných revíroch zaradených
do oblasti s chovom malej zveri. Tieto isté charakteristiky platia aj
pre populáciu diviačej zveri, s tým rozdielom, že v tomto prípade bolo
v „poľných“ poľovných revíroch ulovených vyše 50 % z celkového
počtu ulovených diviakov.

Už dlhšiu dobu je najvýznamnejšou zverou v našich poľovných
revíroch srnčia zver, ktorú v súčasnej dobe vo vysokom počte lovíme
vo všetkých poľovných revíroch. Každoročne stúpajúci počet ulovenej
srnčej zveri potvrdzuje aj 351 predložených trofejí na tohtoročnej
Obvodnej chovateľskej prehliadke. V histórii organizovaných
chovateľských prehliadok v okrese Nitra to predstavuje najvyšší počet
trofejí poľovnej zveri. V tomto roku sa okrem početnosti preukázala aj
trofejová kvalita srnčej zveri, ktorá poukazuje na kvalitu populácie
v našich revíroch a snáď aj na výsledky našej dlhodobej koncepčnej
práce v oblasti riadenia jej chovu. Trofej srnca z poľovného revíru
Výčapy-Opatovce dosiahla hodnotu 158,68 bodov CIC, čo je
po legendárnej trofeji zo Žibrice historicky druhá najlepšia trofej srnca
uloveného v okrese Nitra. Už spomínanú kvalitu miestnej populácie
srnčej zveri potvrdzuje aj 8 strieborných a 14 bronzových medailí.
Ak sa spomenutá tendencia zmien u raticovej zveri môže
považovať za pozitívnu, pri pohľade na vývoj stavov a ďalšiu
perspektívu malej zveri sa optimizmus veľmi rýchlo stratí. Iste nie je
dôvod na zúfanie, ale najvyšší čas dokázať, že sme schopní a ochotní
niečo pre drobnú zver naozaj urobiť. Neurobia to za nás ochranárske
organizácie a ani väčšina poľnohospodárskych subjektov
hospodáriacich na poľovných pozemkoch. Bez našej cieľavedomej,
odborne garantovanej práce sa situácia nezmení a nám nezostane nič
iné, len naďalej konštatovať jej trvajúci kritický stav. K tejto práci Vám
preto želáme veľa vytrvalosti a trpezlivosti, ktoré sú nevyhnutné
k dosiahnutiu úspechov a zároveň Vám Obvodná poľovnícka komora
v Nitre ponúka odbornú, ako aj finančnú pomoc.
Želám Vám príjemné chvíle strávené pri prehliadke trofejí s Vašimi
priateľmi a známymi, a veľa poľovníckych úspechov a zážitkov
v začínajúcej novej poľovníckej sezóne.

Ing. Ladislav Jančovič
predseda komisie poľovníckej a ŽP
OPK Nitra

Naši partneri