Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Zo zasadnutia NSK 20. októbra 2014, Pridal: TV Nitrička

V pondelok 20. októbra sa v budove Župného domu konalo už ôsme riadne zasadnutie Zastupiteľstva nitrianskeho samosprávneho kraja. Poslanci mali na programe prerokovať 35 bodov.

Predseda NSK Milan Belica sa na kameru vyjadril k otázke schváleného rozpočtu, rezervného fondu, ktorým NSK disponuje a vyzdvihol pozitíva NSK v otázke šetrenia financií. Najbúrlivejšiu debatu však vyvolal bod programu č. 16. Išlo o návrh na vydanie Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné
odbory v obci, alebo jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka
v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory, alebo jednotlivé príbuzné učebné
odbory, financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Nitrianskeho
samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2015/2016.

Naši partneri