Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Ako správne triediť odpad 15. mája 2019, Pridal: Eva Škandíková

Kvalita života je výrazne ovplyvňovaná spôsobom, akým ľudia nakladajú s odpadom. Viete správne separovať odpad?

Triedenie odpadu je jeden z dôležitých faktorov pre ochranu životného prostredia. Z roka na rok sa produkuje čoraz  viac komunálneho odpadu končiaceho na skládkach, ktoré spôsobujú znečistenie pôdy, ovzdušia, či povrchovej a podzemnej vody. Kvalita života je potom výrazne ovplyvňovaná spôsobom, akým ľudia s odpadom nakladajú. Aj na to, aby bolo naše mesto čistejšie, existujú zberné nádoby, určené na triedenie. „Na triedenie sú určené nádoby štyroch farieb,“ hovorí Viola Slíšková, vedúca obchodného oddelenia NKS. “ Modré nádoby slúžia na papier, žlté na plasty, do zelených patrí sklo, hnedé sú určené na bioodpad a červené na kovy,“ upresňuje Slíšková. Z dôvodu, že nie všetci vedia, ako odpad správne separovať a čo presne patrí do jednotlivých nádob, vám ponúkame návod o základnom rozdelení.

Modré nádoby sú určené na papier, vhadzujú sa do nich noviny, časopisy ale aj papierové krabice, plagáty a reklamné letáky. Do týchto nádob nepatrí: mokrý, mastný alebo znečistený papier, papier s hliníkovou fóliou, škatuľky od cigariet, použité papierové vreckovky, alobal, celofán, použité plienky, ani rolky od toaletného papiera, či papierové obaly od vajec.

Do žltých nádob určených na plasty patria PET fľaše z minerálnych vôd a nealkoholických nápojov, fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, šampónov, plastové tašky, fólie, tégliky od jogurtov, plastové fľaše od octu, sirupov, polypropylénové obaly od sladkostí, polystyrénové tácky a poháriky z automatov, tetrapackové obaly z ovocných džúsov, mlieka a smotany, zbavené nečistôt. Do týchto nádob však nemožno vhadzovať obaly znečistené chemikáliami a olejmi, podlahové  krytiny, gumu, molitán a  plasty znečistené zeminou.

Do zelených nádob možno dávať sklo, sklenené fľaše, poháre od zaváranín, okenné tabule, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy a pod. Do zelených nádob však nepatrí porcelán, keramika, zrkadlá, dymové  sklo, fľaše z umelej hmoty, žiarovky, žiarivky, obrazovky.

Hnedé nádoby slúžia na bioodpad a sem patrí tráva, lístie, kvety, drevený odpad zo strihania a orezávania stromov a kríkov, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny. Nepatrí sem však kameň, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, ani exkrementy hospodárskych zvierat.

Červené nádoby patria kovom, ktoré sú určené na recykláciu. Konkrétne hovoríme o konzervách, plechovkách od nápojov a potravín, drôtoch, starom riade, kovových tubách od pást, obalov zo sprejov, ale aj o klincoch, sponkách a kovových viečkach. Nepatria sem však kovy, ktoré sú hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami, elektronické a elektrické zariadenia a ich časti.

Eva Škandíková

 

Komentáre

Článok zatiaľ nikto nekomentoval. Buďte prvý!

Naši partneri