Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Boli sme sa pozrieť na vedeckú konferenciu detských vedcov 16. apríla 2019, Pridal: Monika Hozáková

Začiatok tretieho aprílového týždňa bol venovaný témam ochrany a tvorby životného prostredia. O popularizáciu tejto oblasti vedy a životného štýlu sa postarala Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre vďaka Katedre Ekológie a environmentalistiky a mladým vedcom zo základných škôl.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý býva každoročne 22. apríla, zorganizovala už tretí ročník Žiackej vedeckej ekologickej konferencie s názvom ŽiVEKo 2019. Žiaci základných škôl mali možnosť zažiť atmosféru vedeckej konferencie a odprezentovať svoj prvý vedecký článok pred komisiou. Projekt je súčasťou popularizácie vedy, ktorého snahou je zaujať žiakov základných škôl a vzbudiť u nich záujem o štúdium prírodných vied. ŽiVEKo 2019 sa konalo v pondelok 15. apríla v priestoroch Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a 30. apríla bude prebiehať v priestoroch Správy Národného parku Malá Fatra vo Varíne.

Konferenciu slávnostne otvoril dekan Fakulty prírodných vied UKF v Nitre prof. RNDr. František Petrovič, PhD., ktorého vystriedali pedagógovia Katedry fyziky s úvodnou prednáškou na tému Čistá energia. A na rad prišli aj malí vedci s ich prezentáciami rozdelenými do štyroch sekcií: O Zemi, so Zemou a pre Zem (posterová sekcia); Ochrana zdravia a zdravý životný štýl; Živá príroda; Neživá príroda a odpady. Mladí vedci sa napriek svojmu veku výberom tém nenechali zahanbiť a medzi vedeckými príspevkami jednotlivých sekcií sa nachádzali témy ako Život holubov v meste a ich spolužitie s človekom, Diverzita motýľov v záhradách v obci Čeľadice, Separovanie a recyklácia odpadu, Včelstvo v jesennom a zimnom období či Biodegradovateľné plasty.

Imrich Jakab z občianskeho združenia VAU (Viac ako učenie), ktoré projekt spoluorganizuje sa pre TV Nitrička k projektu vyjadril, že ide o „originálny produkt, lebo žiadna iná konferencia, ktorá by bola vedeckou konferenciou pre túto cieľovú skupinu na Slovensku nie je. Deti tu zažijú konferenciu takú ako ju poznáme my, ktorí pracujeme vo vedeckej sfére,“ povedal Imrich Jakab. „Hlavná myšlienka projektu je aby sme dali žiakom, ktorí majú snahu spoznávať životné prostredie alebo pomáhať tvoriť ho a chrániť, šancu odprezentovať túto svoju snahu a pre nás je to zároveň taká cesta k popularizácii životného prostredia,“ dodal Jakab.

Konferenciu pripravila Katedra ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre  v spolupráci s občianskym združením VAU, s občianskym združením Poznaj a chráň, so Štátnou ochranou prírody SR a Správou NP Malá Fatra. Konferencia sa uskutočnila za finančnej podpory Nitrianskej komunitnej nadácie z grantového programu Klubu darcov 2019.

 

Monika Hozáková

Komentáre

Článok zatiaľ nikto nekomentoval. Buďte prvý!

Naši partneri