Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Mesto podporilo projekt „BUDÚCNOSŤ v pohybe“ 16. novembra 2021, Pridal: Mgr. Mária Geierová

Mesto Nitra podporilo v tomto roku projekt neziskovej organizácie BUDÚCNOSŤ, n.o. s názvom „BUDÚCNOSŤ v pohybe,“ ktorý sa zameriaval na elimináciu rizikového správania sa detí a mládeže, ktoré sú ohrozené závislosťou, a to rozvojom ich voľnočasových aktivít pohybového charakteru. Daná nezisková organizácia, ktorá sa vo svojej činnosti zameriava na riešenie problematiky závislostí, začala projekt realizovať už v auguste 2021.

Deti, mládež a ich rodiny, či ďalšie ich blízke osoby sa mali možnosť zúčastniť cvičenia v prírode, kde pre nich boli pripravené rôzne športové aktivity, a kde sa viedla s nimi aj diskusia na tému trávenia ich voľného času a upevnenia ich abstinencie efektívnejším spôsobom. Cvičiť mohli za pomoci viacerých cvičebných pomôcok, ktoré mohli ďalej využívať aj vo vonkajších priestoroch BUDÚCNOSŤ, n.o.. Tešiť sa mohli aj zo zakúpených vstupov do jazdiarne, kde si mohli vychutnať jazdu na koni a zo vstupov na jumping, kde sa mohli poriadne vyskákať. Výsledkom projektu bolo nielen zníženie rizikového správania sa detí a mládeže, ktorých ohrozuje závislosť, ale aj posilnenie ich osobnosti ako celku, ich schopnosti učiť sa fungovať inak než mali zaužívané, spoznať svoje silné stránky osobnosti a systematicky sa ich snažiť rozvíjať, či budovať si zmysluplné záujmy. V popredí bolo aj upevnenie ich abstinencie vzhľadom k tomu, že v pohybových aktivitách si mohli osvojiť určité pravidlá, hranice, režim a disciplínu, ktoré sú síce pre šport typické, no v živote závislých ľudí absentujú, alebo sú nejakým spôsobom narušené. Keďže rodičia, prípadne iné ich blízke osoby ich mohli pri daných aktivitách sprevádzať, postupne dochádzalo k rozvoju aj ich vzájomných vzťahov a budovaniu si ich spoločných rodinných koníčkov. Pre rodičov boli projektové aktivity aj vodítkami, ako môžu tráviť čas s ich deťmi zmysluplným spôsobom a k čomu ich môžu aj ďalej viesť. Projekt bol aj apelom na rodičov, že zohrávajú kľúčovú rolu v živote ich detí a môžu výraznou mierou ovplyvniť ich fungovanie. Rozvoj voľnočasových aktivít pohybového charakteru sa ukázal byť veľmi dobrým preventívnym prostriedkom, ktorý môže prispieť k eliminácii rizikového správania sa detí a mládeže a podporiť aj celé rodiny k zdravšiemu fungovaniu. Za pomoc a podporu Mesta Nitra v rámci projektu a projektových aktivít zo srdca ďakuje  BUDÚCNOSŤ, n.o. 🙂

Zdroj: BUDÚCNOSŤ, n.o.

Komentáre

Článok zatiaľ nikto nekomentoval. Buďte prvý!

Naši partneri