Všetky práva vyhradené
©2016, TVnitrička

Smart city alebo inteligentné mesto 21. mája 2019, Pridal: Monika Hozáková

V Nitre sa hovorilo o moderných technológiách a inovatívnych riešeniach pre rozvoj miest, obcí a regiónov.

Konferencia „Smart city v praxi“ s podtitulom Čo ponúka inteligentné mesto občanom a priemyslu, predstavila realizáciu konceptu inteligentných miest, regiónov a obcí. Zamerala sa aj na tému elektrickej dopravy a inteligentných riešení určených na zlepšenie kvality života a výkonnosti mesta.

Odborné stretnutie bolo sprievodným programom veľtrhu ELO SYS 2019, ktorý sa koná súbežne s Medzinárodným strojárskym veľtrhom na Výstavisku Agrokomplex Nitra. Konferenciu otvoril Jakub Slavík zo spoločnosti MBA – Consulting Services, ktorá stretnutie aj organizovala. Odborné príspevky prednášajúcich nadviazali na sériu odborných stretnutí „Smart city v praxi“ a tiež na konferenciu „Elektrické autobusy pre mesto“ ktorá sa konala v roku 2018 v Nitre.

Prístup Ministerstva hospodárstva SR k rozvoju témy Smart cities na Slovensku priblížila Miriam Letašiová, generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií, MH SR. „Ministerstvo hospodárstva chce byť mediátorom v tejto oblasti,“ povedala Miriam Letašiová a predstavila tri piliere, na ktorých je postavená téma Smart cities na Slovensku. Prvým – teoretickým pilierom je dokument Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách. Druhý – praktický pilier má podobu podporného mechanizmu. Jeho ambíciou je pomôcť Slovensku pri zavádzaní inovatívnych riešení v mestách. Tretím pilierom je snaha MH SR o spájanie informácií o inovatívnych firmách, mestách a produktoch.

„Smart city je koncept strategického riadenia mesta, obce, regiónu, pri ktorom sú využívané moderné technológie,“ vraví Jakub Slavík, ktorý porozprával o praktických skúsenostiach konzultanta pri rozvíjaní konceptu Smart city. Cieľom energetických účinkov je zvýšiť kvalitu života občanov v danom meste, zvýšiť jeho atraktivitu pre bývanie a podnikanie, či zvýšiť jeho ekonomickú úroveň. Jakub Slavík spomenul tiež inovatívne riešenia ako bezemisná mestská hromadná doprava, elektrobusy, obnoviteľné zdroje energie, či moderné verejné osvetlenia. Zároveň dodal, že technológie netreba vnímať ako cieľ, ale ako prostriedok, ktorý vedie k „chytrejšiemu“ životu v mestách a obciach.

Konferencia pokračovala prednáškami technických partnerov spoločnosti MBA – Consulting Services. Jaromír Klaban a Juraj Klein rozprávali napríklad o smart riešeniach verejného osvetlenia, vodárenstva i energetiky domov či budov.

Druhá časť konferencie sa niesla v duchu výmeny skúseností. O využití moderných technológií v mestách hovoril primátor Kežmarku Ján Ferenčák, prednosta Mestského úradu Žiar nad Hronom Juraj Mičkovič a Roman Danko z Dopravného podniku mesta Košice. Podľa Jakuba Slavíka, ktorý konferenciu tiež moderoval, sú za úspechom v ktorejkoľvek oblasti ľudia, vhodný systém a poctivý prístup. Táto kombinácia a moderné technológie ponúkajú mestám a obciam množstvo možností pre zmenu a rozvoj.

 

Monika Hozáková

Komentáre

Článok zatiaľ nikto nekomentoval. Buďte prvý!

Naši partneri